Thư chúc mừng năm mới của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng 17/01/2019

Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và cấp cơ sở năm 2019 15/01/2019

Theo hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy trình xây dựng kế hoạch nghiên cứu hàng năm của thành phố Đà Nẵng, Sở khoa học và Công ...

Mời tham dự Hội thảo kết nối cung - cầu công nghệ và ký kết hợp tác doanh nghiệp, viện trường, cơ quan quản lý 30/10/2018

Nhằm kết nối cung cầu công nghệ giữa doanh nghiệp, viện trường và cơ quan quản lý trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo kết nối cung - cầu công nghệ giữa doan...

Mời tham dự Hội thảo Thực trạng v giải pháp xử lý chất thải môi trường tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/10/2018

CUỘC THI BÁO CHÍ VIẾT VỀ NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP 04/10/2018

“Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nh...

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM – OCOP 03/10/2018

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (Chương trình OCOP) và ý kiến chỉ đạo của thường trực Ban Chỉ ...

Thông báo về việc xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018 26/09/2018

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018 đến công dân được biết và đăng ký, thực hiện theo nội dung thông báo

THÔNG BÁO Về việc tham gia Diễn đàn “Khoa học công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai” 21/09/2018

Dấm gỗ, nguồn nguyên liệu sinh học quý! 28/08/2018

Hiệu quả mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với du lịch - Hấp dẫn du lịch nông trại công nghệ cao 28/08/2018

 

 

Quản lý connect mạng xã hội暂时不可用。

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 1 0 4 2 7

Nội dung HTML Nội dung HTML