ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG HAI KỲ 29/01/2015

Sáng chế thuộc lĩnh vưc động cơ đốt trong, sử dụng thích hợp nhất cho động cơ chính của tầu thủy.

BỘ CHẾ HÒA KHÍ DÙNG NHIÊN LIỆU XĂNG/LPG VÀ HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU XĂNG/LPG SỬDỤNG BỘ CHẾ HÒA KHÍ NÀY 29/01/2015

Sáng chế đề cập đến động cơ đốt trong dùng hai loại nhiên liệu, cụ thể là bộ chế hòa khí dùng xăng được cải tiến và hệ thống nhiên liệu để...

HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG CHO ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG LPG/XĂNG 29/01/2015

Sáng chế đề cập đến động cơ đốt trong, cụ thể là đề cập đến việc cải tiến hệ thống nhiên liệu để các động cơ đốt trong có thể sử dụng nhiên liệu là xăng...

HỢP CHẤT 3-[(6-O-PROTOCATECHOYL-BETA-D-GLUCOPYRANOSYL -OXY)METYL]-2(5H)-FURANON (CIBOTIUMBAROSIDE A) VÀ PHƯƠNG PHÁP CHIẾT HỢP CHẤT NÀY TỪ CÂY CẨU TÍC... 29/01/2015

Sáng chế đề cập đến hợp chất 3-[(6-O-protocatechoyl-β-D-glucopyranosyloxy)metyl]-2(5H)-furanon (cibotiumbaroside A) được chiết từ cây cẩu tích Cibotium barometz có c&o...

HỢP CHẤT HOLOTHURIN A3 CÓ HOẠT TÍNH CHỐNG UNG THƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP CHIẾT HỢP CHẤT NÀY TỪ LOÀI HẢI SÂM HOLOTHURIA SCABRA 29/01/2015

Sáng chế thuộc lĩnh vực tìm kiếm các hợp chất có nguồn gốc từ sinh vật biển có hoạt tính sinh học ức chế sự phát triển của các tế bào un...

HỢP CHẤT DRACAGENIN B VÀ PHƯƠNG PHÁP CHIẾT HỢP CHẤT NÀY TỪ CÂY HUYẾT GIÁC DRACAENA CAMBODIANA 29/01/2015

Sáng chế thuộc lĩnh vực tìm kiếm các hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên từ thực vật có hoạt tính kháng sinh mạnh để sử dụng trong việc ph&o...

PHƯƠNG PHÁP CHIẾT TÁCH AXIT SHIKIMIC TỪ QUẢ HỒI (ILLICIUM VERUM) 27/01/2015

Sáng chế đề cập đến phương pháp chiết tách axit Shikimic từ quả hồi Việt Nam (Illicium verum), sau khi tinh chế đạt hàm lượng ≥ 95% được xác định bằng phương ph&...

PHƯƠNG PHÁP CHIẾT TINH DẦU HƯƠNG BÀI TỪ RỄ CÂY HƯƠNG BÀI (VETIVERIA ZIZANIOIDES L. NASH) 27/01/2015

Sáng chế thuộc lĩnh vực chiết tách các chế phẩm tinh dầu hương liệu, cụ thể đề cập tới phương pháp chiết tinh dầu hương bài có chất lượng cao, khô...

PHƯƠNG PHÁP VÀ HỆ THỐNG THU HỒI HYDROCACBON 27/01/2015

Sáng chế thuộc lĩnh vực hóa học, cụ thể là đề cập đến phương pháp và hệ thống thu hồi hỗn hợp hydrocacbon lẫn không khí ẩm bị thải ra trong quá ...

PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP ANKYL (5/6-BENZOYL-BENZIMIDAZOL- 2-YL) CARBAMAT 27/01/2015

Sáng chế đề cập đến phương pháp hóa học, đặc biệt được sử dụng để tổng hợp ankyl (5/6-benzoyl-benzimidazol-2-yl) cacbamat. 

 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Kết nối Kết nối

Quản lý connect mạng xã hội tạm thời không có.

Liên hệ Liên hệ

BẢN QUYỀN TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Giấy phép: số 396/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 05/5/2020

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3822 860

ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 5 9 7 5 3 1

Nội dung HTML Nội dung HTML