Giống lúa lai hai dòng TH3-3 31/10/2014

TH3-3 là giống lúa lai hai dòng (tổ hợp lai T1S-96/R3), do PGS.TS.Nguyễn Thị Trâm và các cộng tác viên của Phòng công nghệ lúa lai - Viện Nghiên cứu phát triển cây trồng - Học viện Nông nghiệp Việt N...

Giống lúa BT7 KBL 21/07/2014

Bằng phương pháp lai Backcross chuyển gen kháng bệnh bạc lá Xa21 vào giống lúa BT7, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng (Học viện Nông nghiệp) đã nghiên cứu chọn tạo thành ...

Giống lúa kháng bạc lá 21/07/2014

N20 là giống lúa có khả năng kháng rầy nâu tốt, kháng khá bệnh bạc lá và chỉ nhiễm nhẹ với bệnh khô vằn.

Giống lúa GL105 07/07/2014

Các nhà khoa học thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) đã nghiên cứu chọn tạo thành công giống lúa GL105.

 

Kết nối Kết nối

Kết nối

4 Lượt theo dõi
823 Lượt theo dõi
2.416.645 Lượt theo dõi
5 Lượt theo dõi

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 2 4 1 0 5

Nội dung HTML Nội dung HTML