Trần Đình Tuấn Giám đốc 2216.395 tuantd@danang.gov.vn
Võ Thị Ngọc Diệp Phó Giám đốc 3898.133 diepvtn@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Bích Tuyền Văn thư 3822860 tuyenntb1@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Kim Phúc Trưởng phòng 3822.860 kimphuc1975@yahoo.com.vn
Nguyễn Thị Nên Phụ trách Kế toán 3822.860 nennt1@danang.gov.vn
Đỗ Văn Tấn Bảo vệ
Trần Đăng Kim Nhật Kỹ sư 3898.133 nhattdk@danang.gov.vn
Dương Thị Mỹ Dung Chuyên viên 3550886 dungdtm@danang.gov.vn
Trần Thị Thanh Thảo Chuyên viên 3886.462 thaottt@danang.gov.vn
Phan Anh Đào Chuyên viên 3898.133 daopa@danang.gov.vn
Huỳnh Thị Lời Chuyên viên 3550886 loiht@danang.gov.vn
Đỗ Thị Phương Thảo Chuyên viên 3886462 thaodtp11@danang.gov.vn

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 1 0 3 0 0 6

Nội dung HTML Nội dung HTML