Kỷ yếu Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2019 30/10/2020

Kỷ yếu Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2018 12/10/2020

Kỷ yếu Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2017 05/10/2020

Kỷ yếu Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2016 11/08/2020

 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

BẢN QUYỀN TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Giấy phép: số 396/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 05/5/2020

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3822 860

ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 2 2 1 1 3 1 3

Nội dung HTML Nội dung HTML