Trùn quế - Nguồn lợi lớn trong chăn nuôi 24/11/2014

Trùn quế - Nguồn lợi lớn trong chăn nuôi - 55 phút

Nuôi giun đất (trùn quế) - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng 24/11/2014

Nuôi giun đất (trùn quế) - 30 phút

Bệnh tiêu chảy ở lợn 04/11/2014

Bệnh tiêu chảy ở lợn - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng - 28 phút

Quy trình sản xuất cá lóc bông 30/10/2014

Quy trình sản xuất cá lóc bông - 27 phút

Kỹ thuật nuôi tôm sú theo hướng bền vững 30/10/2014

Kỹ thuật nuôi tôm sú theo hướng bền vững - 26 phút

Sản xuất con giống và nuôi cá thát lát 30/10/2014

Sản xuất con giống và nuôi cá thát lát - 27 phút

Kỹ thuật nuôi cá hồng Mỹ 30/10/2014

Kỹ thuật nuôi cá hồng Mỹ - 28 phút

Kỹ thuật nuôi xẹm xanh ở Miền Trung - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng 30/10/2014

Kỹ thuật nuôi xẹm xanh ở Miền Trung - 30 phút

Phát triển trang trại thủy sản theo hướng bền vững 30/10/2014

Phát triển trang trại thủy sản theo hướng bền vững - 57 phút

Kỹ thuật nuôi cá sấu nước ngọt - phần 1 30/10/2014

Kỹ thuật nuôi cá sấu nước ngọt - phần 1 - 26 phút

 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Kết nối Kết nối

Quản lý connect mạng xã hội tạm thời không có.

Liên hệ Liên hệ

BẢN QUYỀN TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Giấy phép: số 396/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 05/5/2020

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3822 860

ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 2 4 5 0 4 2 3

Nội dung HTML Nội dung HTML