Từ khóa:

Hiển thị 1 Kết quả

Tuổi thọ đèn LED thực tế bao nhiêu năm?

Trong một nghiên cứu mới đây, các tác giả Đỗ Nguyễn Duy Phương, Đinh Mạnh Tiến, Trịnh Minh Sang ở Trường Đại học Cần Thơ đặt câu hỏi: Tuổi thọ của đèn LED thực tế bao nhiêu năm? Từ đây nêu một số vấn...

Phiên bản: 8 Ngày đăng tin: 13/03/2019 Chuyên mục: SÁNG KIẾN, CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ MỚI Tin tức Tags: công trình điện năng công trình đô thị hệ thống tiết kiệm quy hoạch đô thị quy hoạch balat đá dằn cảm biến thành thị an toàn điện Đèn LED nguồn chiếu sáng nguồn sáng thiết bị chiếu sáng đèn chiếu sáng đèn chiếu đèn thấp áp đèn điện chiếu sáng điện hệ thống điện chiến lược năng lượng phát triển bền vững an ninh xã hội đô thị chiếu sáng an toàn giao thông công nghệ tiết kiệm năng lượng
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Kết nối Kết nối

Quản lý connect mạng xã hội tạm thời không có.

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 6 9 6 1 5 5

Nội dung HTML Nội dung HTML