Từ khóa:

Hiển thị 2 Kết quả

Cận cảnh khu vực xử lý nước có thể tắm được trên sông Tô lịch

Ngày 05/8/2019, Công ty JVE - đơn vị thí điểm xử lý ô nhiễm công nghệ Nhật Bản ở sông Tô Lịch đã tiến hành lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sông Tô Lịch thành nước đạt chuẩn QCVN, có thể tắm được.

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 07/08/2019 Chuyên mục: Tin tức SÁNG KIẾN, CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ MỚI Tags: phản ứng sinh học sục khí nano bồn chứa bùn lắng bùn vi sinh vật chất ô nhiễm tác nhân công nghệ xử lý nước sạch nguồn nước nước sông sông công nghệ sạch nước thải xử lý nước xử lý sinh học hợp tác quốc tế hợp tác khoa học ô nhiễm nước bảo vệ môi trường an toàn môi trường
Nước sông Sài Gòn chứa nhiều hạt vi nhựa ảnh hưởng đến sức khỏe

Rác thải nhựa đang gây ô nhiễm đại dương, các con sông và nước ngầm. Ở TP.HCM, kết quả phân tích nước sông Sài Gòn cho thấy có nhiều hạt vi nhựa dạng sợi ảnh hưởng đến sức khỏe.

Phiên bản: 2 Ngày đăng tin: 02/07/2019 Chuyên mục: SÁNG KIẾN, CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ MỚI Tin tức Tags: tôm hạt nhỏ nguy cơ chất ô nhiễm quản lý nước quản lý chất lượng quản lý chất thải kinh tế môi trường thuốc bảo vệ dự báo khoa học dự báo nguồn ô nhiễm nước sông hội thảo khoa học hội thảo an toàn thực phẩm tác hại sức khỏe báo động ô nhiễm nước chất thải nhựa ô nhiễm môi trường bảo vệ môi trường an toàn môi trường phát triển bền vững bảo vệ sức khỏe
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Kết nối Kết nối

Quản lý connect mạng xã hội tạm thời không có.

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 4 4 1 6 9

Nội dung HTML Nội dung HTML