Từ khóa:

Hiển thị 1 Kết quả

Ban Giám khảo và Tổ thư ký sơ kết cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” cấp thành phố Đà Nẵng năm 2018

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 04/04/2019 Chuyên mục: Thông báo Tin tức Tags: ban báo chí khoa học xã hội khoa học quản lý khoa học nhân văn đường lối quản lý xã hội cuộc thi báo quyết định nghị quyết chính sách quản lý chính sách
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Kết nối Kết nối

Quản lý connect mạng xã hội tạm thời không có.

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 9 9 5 3 0 2

Nội dung HTML Nội dung HTML