Từ khóa:

Hiển thị 1 Kết quả

Các hình ảnh mẫu vật giúp nhận dạng bốn loài ve sầu mới được phát hiện ở Việt Nam

Các nhà khoa học của Úc, Mỹ và Việt Nam, đã mô tả 4 loài ve sầu mới thuộc giống Semia, họ Cicadidae, phân bộ Auchenorrhyncha, bộ Hemiptera (trên thế giới giống Semia gồm 13 loài, trong đó 6 loài mới...

Phiên bản: 7 Ngày đăng tin: 13/03/2019 Chuyên mục: Tin tức Tags: sinh vật học sinh học nhận biết nhận dạng đa dạng sinh học ve sầu vùng núi loài động vật chủng loài miền núi hình dạng mẫu vật mẫu chuẩn mẫu
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Kết nối Kết nối

Quản lý connect mạng xã hội tạm thời không có.

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 7 9 0 7 0 4

Nội dung HTML Nội dung HTML