Từ khóa:

Hiển thị 1 Kết quả

Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Ngày 16/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 10/10/2019 Chuyên mục: Tin tức Tags: kinh tế biển thuyền thuyền đánh cá giấp phép quyền sử dụng mực tươi cá mực câu tôm câu cá ngư cụ lưới kéo cá lưới kéo ven biển ven bờ vùng bờ biển khai thác tàu cá công trình ven bờ nuôi trồng thủy sản thủy sản biện pháp hành chính quản lý hành chính vi phạm xử phạt nghị định
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Kết nối Kết nối

Quản lý connect mạng xã hội tạm thời không có.

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 8 6 7 6 8 9

Nội dung HTML Nội dung HTML