Từ khóa:

Hiển thị 1 Kết quả

Đà Nẵng: Sẵn sàng tâm thế mới để phát triển

Ngày 24/01/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW (Nghị quyết 43) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, xây dựng thành phố Đà Nẵng trở...

Phiên bản: 12 Ngày đăng tin: 20/03/2019 Chuyên mục: Tin tức Tags: thành tựu viễn thông trọng tâm khoa học công nghệ quyết nghị nghị quyết hội nghị điện tử chương trình trọng điểm công nghiệp tư vấn đề án chính sách phát triển Đà Nẵng kinh tế du lịch mô hình kinh tế mô hình chiến lược phát triển định hướng kinh tế định hướng chiến lược định hướng ngư nghiệp dịch vụ du lịch dịch vụ thành phố công nghệ cao công nghệ thông tin khởi nghiệp nông nghiệp
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Kết nối Kết nối

Quản lý connect mạng xã hội tạm thời không có.

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 7 8 5 9 4 6

Nội dung HTML Nội dung HTML