KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Liên hệ Phòng Tư liệu -  Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
để được cung cấp toàn văn tra cứu 
Điện Thoại: 0236 221 6397

Tên đề tài Tên chủ nhiệm
Cấp quản lý Cơ quan chủ trì
Năm bắt đầu Năm kết thúc
STT Tên đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý Cơ quan chủ trì Năm bắt đầu Năm kết thúc Tóm tắt
1 Thực trạng và giải pháp phòng chống cận thị học đường tại thành phố Đà Nẵng BS. Nguyễn Văn Lành Tình, Thành phố UBND TP. Đà Nẵng 2003 2004 . Nghiên cứu thực trạng điều kiện học tập của học sinh tại trường và tại gia đình và xác định tỷ lệ cận thị học đường trong học sinh phổ thông tại TP. Đà Nẵng. Phân tích mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ với cận thị học đường ở TP. Đà Nẵng. Đề xuất mộ
2 Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm "vòng bọc hậu môn nhân tạo NH" tại thành phố Đà Nẵng. BS. Võ Văn Tường Tình, Thành phố UBND TP. Đà Nẵng 2006 2007 Hoàn thiện quy trình sản xuất vòng bọc hậu môn nhân tạo NH bằng chất liệu Inox. Áp dụng thử nghiệm vòng bọc hậu môn nhân tạo NH; Đánh giá chất lượng sản phẩm vòng bọc hậu môn nhân tạo NH bằng Inox; Đề xuất hướng đầu tư nghiên cứu sản xuất vòng bọc hậu môn
3 Điều tra nghiên cứu rạn san hô và các hệ sinh thái liên quan vùng biển từ Hòn Chảo đến Nam đèo Hải Vân và bán đảo Sơn Trà. ThS. Nguyễn Văn Long Tình, Thành phố Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2005 2006 Điều tra tài nguyên sinh vật vùng bờ từ Hòn Chảo đến làng Vân và xung quanh bán đảo Sơn Trà; Xác định vai trò sinh thái của rạn san hô đối với nghề cá ven bờ; Đánh giá hiện trạng và tình hình khai thác nguồn lợi, chất lượng môi trường và các yếu tố kinh t
4 Nghiên cứu áp dụng mô hình xử lý chất thải cho các hộ sản xuất đá mỹ nghệ tại Non Nước. TS. Vương Nam Đàn Tình, Thành phố Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật-Bảo hộ lao động 2005 2006 Trình bày thực trạng môi trường, điều kiện làm việc và tình trạng sức khỏe người lao động tại một số cơ sở sản xuất làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước. Xây dựng và áp dụng mô hình xử lý chất thải làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước. Đề xuất một số giải pháp cải thiệ
5 Nghiên cứu và chế tạo xe chở rác cỡ nhỏ chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. GS.TSKH. Bùi Văn Ga Tình, Thành phố Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 2006 Phân tích thực trạng quản lý tổng hợp chất thải rắn tại thành phố Đà Nẵng. Điều tra nhu cầu sử dụng xe chở rác chạy bằng động cơ thay cho xe đạp bằng sức người. Tính toán thiết kế xe chở rác với khung sườn mới. Cải tạo xe gắn máy hai bánh thành xe chở rác
6 Nghiên cứu ứng dụng hỗn hợp cồn xăng tối ưu cho xe gắn máy động cơ 4 kỳ. TS. Trần Thanh Hải Tùng Tình, Thành phố Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 2006 Giới thiệu tổng quan về tình hình sử dụng cồn làm nhiên liệu. Nghiên cứu lý thuyết về tính chất của nhiên liệu cồn xăng; tính toán thiết kế hệ thống cấp nhiên liệu, hệ thống cung cấp hỗn hợp cồn xăng cho xe gắn máy Haesun F14. Nghiên cứu thực nghiệm trên
7 Giải pháp quản lý và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 CN. Đặng Công Ngữ Tình, Thành phố UBND TP. Đà Nẵng 2006 2007 Giới thiệu vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức-cơ sở lý luận và thực tiễn. Báo cáo thực trạng quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Đà Nẵng từ năm 1997 đến nay. Đề ra giải pháp quản lý và phát triển đội ngũ cán bộ, công c
8 Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tại thành phố Đà Nẵng TS. Mai Đức Lộc Tình, Thành phố Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 2005 2007 Giới thiệu Hội đồng nhân dân và vai trò của Hội đồng nhân dân trong quá trình đổi mới. Đề ra các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.
9 Cải tiến máy đốt lông vải để nâng cao chất lượng sản phẩm. KS. Đinh Văn Nhứt Tình, Thành phố UBND TP. Đà Nẵng 2005 2007 Nghiên cứu các bộ phận cần cải tiến của máy đốt lông vải. Tính toán, lựa chọn các bộ phận cần cải tiến; cải tiến, lắp đặt và hiệu chỉnh máy; đánh giá an toàn lao động và phòng chống cháy nổ; tính toán hiệu quả kinh tế.
10 Nghiên cứu chế tạo máy ép trên dây chuyền xử lý bã sắn. ThS. Phan Văn Lộc Tình, Thành phố UBND TP. Đà Nẵng 2005 2006 Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và xây dựng quy trình công nghệ ép sấy bã sắn. Thiết kế máy ép bã sắn, quy trình công nghệ sản xuất và quy trình vận hành máy sấy bã sắn. Đánh giá hiệu quả kinh tế.
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Kết nối Kết nối

Quản lý connect mạng xã hội tạm thời không có.

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 8 7 5 1 1

Nội dung HTML Nội dung HTML