Giới thiệu chung
Author: Test Test Updated: 14/09/2017 Views: 303

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Thông tin và các phòng trực thuộc:

1. Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng.

2. Quyết định số 8762/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnh của Phòng Tổng hợp  - Hành chính trực thuộc Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng.

4. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnh của Phòng Tư liệu trực thuộc Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng.

5. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnh của Phòng Công nghệ Thông tin trực thuộc Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng.

6. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnh của Phòng Thông tin trực thuộc Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng.

 

Hoạt động của Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng

1. Hoạt động Thông tin

- Tư vấn nghiên cứu khoa học công nghệ

- Hợp tác quốc tế về thông tin, thư viện

- Tổ chức thư viện và phòng đọc phục vụ bạn đọc

- Thực hiện tạp chí Khoa học & Phát triển 

2. Hoạt động Công nghệ thông tin

- Vận hành Trung tâm mạng VinaREN

- Tư vấn kết nối vào mạng VinaREN cho các tổ chức nghiên cứu khoa học và đào tạo có nhu cầu

- Tư vấn thiết kế hệ thống mạng và thiết bị phục vụ hội nghị truyền hình

- Phối hợp tổ chức hội nghị truyền hình tốc độ cao trên mạng VinaREN

- Phát triển website www.kcmdanang.org.vn cung cấp thông tin khoa học công nghệ trên mạng Internet

 

- Cung cấp CSDL về sáng chế, giải pháp công nghệ, kiểu dáng, nhãn hiệu hàng hóa của các tổ chức quốc tế trên mạng Internet

3. Hoạt động đào tạo

- Tổ chức các khóa học chuyên đề phổ biến kiến thức khoa học công nghệ

- Đào tạo từ xa qua mạng Internet và VinaREN

- Xuất bản các giáo trình, sách về khoa học công nghệ
Category:
 

 

Kết nối

4 Lượt theo dõi
801 Lượt theo dõi
2.420.289 Lượt theo dõi
4 Lượt theo dõi

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 7 1 8 9 7

Nội dung HTML Nội dung HTML