Giới thiệu chung
Author: Test Updated: 14/09/2017 Views: 1150

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ và các phòng trực thuộc

1. Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng.

2. Quyết định số 8762/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tổng hợp  - Hành chính trực thuộc Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng.

4. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnh của Phòng Thông tin và Giao dịch công nghệ trực thuộc Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng.

 

Hoạt động của Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng

- Tổ chức thực hiện công tác thông tin KH&CN thành phố Đà Nẵng. Tạo lập, cập nhật thông tin KH&CN từ nguồn tin trong nước và quốc tế. Xây dựng và phát triển các CSDL, thư viện số, thư viện điện tử về KH&CN. Xuất bản và phổ biến thông tin KH&CN đáp ứng nhu cầu xã hội;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm KH&CN và các sự kiện KH&CN khác;

- Tổ chức xây dựng và quản lý cổng thông tin điện tử về Thông tin KH&CN; về Thị trường công nghệ trên mạng (Techmart online);

- Khai thác thông tin trên mạng VinaRen và Liên hiệp thư viện Việt Nam, phục vụ tra cứu và cung cấp thông tin KH&CN theo yêu cầu;

- Tổ chức hoạt động thư viện phục vụ bạn đọc, xây dựng mạng lưới thông tin KH&CN, truyền thông về hoạt động KH&CN trên địa bàn thành phố;

- Hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực thông tin KH&CN;

- Tổ chức thực hiện các loại hình sản phẩm, dịch vụ thông tin KH&CN; Tư vấn trong các lĩnh vực: thông tin KH&CN, CNTT, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ,…

Các nguồn lực thông tin

- Kho tư liệu: Sách; Báo; Tạp chí; Văn bản pháp quy; Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học; Tiêu chuẩn Việt Nam; Tài liệu hội nghị, hội thảo về Khoa học và Công nghệ;…

- Kho thông tin tư liệu về sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa của các tổ chức quốc tế WIPO, EPO, ASEAN,… và các nước Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Nga, Trung Quốc,… với trên 1000 đĩa CD-ROM và luôn được cập nhật hàng tháng từ EPO (cơ quan Patent Châu Âu).

Category:
 

 

BẢN QUYỀN TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Giấy phép: số 396/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 05/5/2020

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3822 860

ttttkhcn@danang.gov.vn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 2 1 5 3 5 9 3

Nội dung HTML Nội dung HTML