Máy kéo Iseki NT554-E1 09/01/2017

Máy cày Kubota L5018 09/01/2017

Máy kéo Iseki NT548-E1 09/01/2017

Máy kéo Iseki NT536F-E1 09/01/2017

Loại máy NT5470-E1 NT536F-E1 ...

Máy kéo Sonalika DI 55 RX 09/01/2017

Technical Specification Standard Features DI 55 Rx 2WD ...

Máy kéo Sonalika DI-50 RX 09/01/2017

Technical Specification Standard Features DI-50 RX 2WD/4WD ...

Máy kéo Sonalika DI-750 II 09/01/2017

Technical Specification Standard Features DI 750 II ...

Máy kéo Sonalika DI-47 RX 09/01/2017

Technical Specification Standard Features DI 47 Rx ...

Máy kéo Sonalika DI-745 III 09/01/2017

Technical Specification Standard Features DI 745 III 2WD ...

Máy kéo Sonalika DI-740 09/01/2017

Technical Specification Standard Features DI-740 2WD ...

 

Kết nối

4 Lượt theo dõi
823 Lượt theo dõi
2.416.645 Lượt theo dõi
5 Lượt theo dõi

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 2 4 1 1 0

Nội dung HTML Nội dung HTML