Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở vùng trọng điểm kinh tế miền Trung (Qua khảo sát ở Quản... 31/07/2015

Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về việc làm và giải quyết việc làm cho lao động trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa. Khái quát đặc điểm tự nhiên và ...

Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình đô thị hoá ở Hải Dương 31/07/2015

Tóm tắt : Trình bày một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp (LÐNN) trong quá trình đô thị hoá (ÐTH)....

Giải quyết những vấn đề xã hội nảy sinh từ việc thu hồi đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hoá và phát triển khu công nghiệp ở vùng đồng bằng sôn... 31/07/2015

Tóm tắt : Làm rõ tính tất yếu của việc thu hồi đất nông nghiệp (ÐNN) cho đô thị hoá (ÐTH), phát triển khu công nghiệp (KCN) và chủ trương chính sách của Ðảng và Nhà nước về việc thu hồi ÐNN trong quá...

 

Quản lý connect mạng xã hội は現在利用できません。

BẢN QUYỀN TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Giấy phép: số 396/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 05/5/2020

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3822 860

ttttkhcn@danang.gov.vn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 2 4 5 0 5 4 3

Nội dung HTML Nội dung HTML