Hội Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Thành Phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Ngày đăng tin: 08/02/2017 Lượt xem: 1350

Hội Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Thành Phố Đà NẵngĐịa chỉ : 06 Trần Quý Cáp, Quận Hải Châu, TP Đà ...

Hội Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Thành Phố Đà Nẵng

Địa chỉ : 06 Trần Quý Cáp, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại : 05113.705.198

Email : bvntd@danang.gov.vn

Website : www.bvntd.danang.vn

Nguồn: tpc.danang.gov.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 7 8 7 0 9 7

Nội dung HTML Nội dung HTML