Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Ngày đăng tin: 08/02/2017 Lượt xem: 1344

Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Đà Nẵng Địa chỉ: 78B Nguyễn Tri Phương, Thanh Khê, Đà Nẵng Điện thoại: 05113.840.354    ...

Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: 78B Nguyễn Tri Phương, Thanh Khê, Đà Nẵng
Điện thoại:
05113.840.354    Fax: 05113.840.354
Email:
danasme@gmail.com
Website:
http://danasme.vn/

Nguồn: tpc.danang.gov.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 7 8 7 0 6 7

Nội dung HTML Nội dung HTML