Máy đánh bóng gạo CBL-6C
Người đăng tin: Test Ngày đăng tin: 09/01/2017 Lượt xem: 1390

KIỂU NĂNG SUẤT ĐẦU VÀO ĐỘNG LỰC RPM TRỌNG LƯỢNG ...

KIỂU NĂNG SUẤT ĐẦU VÀO ĐỘNG LỰC RPM TRỌNG LƯỢNG KÍCH THƯỚC MÁY
L W H
Hạt dài HP Trục chính Quạt Kg mm
Tấn/giờ
CBL-6C 04-Jun 75 - 100 800 - 900 2900 1150 2300 x 870 x 1900

Nguồn: www.vinacomm.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN