Máy Tẽ Ngô Mini MN100
Người đăng tin: Test Ngày đăng tin: 09/01/2017 Lượt xem: 1341

Động cơ:  1.5Kw_220VNăng suất: 300-350 Kg/hTiện lợi cho hộ gia đình ...

Động cơ:  1.5Kw_220V

Năng suất: 300-350 Kg/h

Tiện lợi cho hộ gia đình

Nguồn: www.vinacomm.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN