Máy Tẽ Ngô L610BL
Người đăng tin: Test Ngày đăng tin: 09/01/2017 Lượt xem: 1341

Động cơ:  Diezen 8Năng suất:2-4 Tấn/hBuồng Đập: 320 610 mmCông dụng: bóc bẹ và tẽ hạt ngôHệ thống ...

Động cơ:  Diezen 8

Năng suất:2-4 Tấn/h

Buồng Đập: 320 610 mm

Công dụng: bóc bẹ và tẽ hạt ngô

Hệ thống di chuyển :di chuyển trên 3 bánh hơi và hệ thống tự  đẩy  và Bu lăng  lái

Nguồn: www.vinacomm.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN