Máy Tẽ Ngô L810
Người đăng tin: Test Ngày đăng tin: 09/01/2017 Lượt xem: 1334

Động cơ:  Diezen 12 or 15Năng suất:5-8 Tấn/hBuồng Đập: 320 810 mmCông dụng: bóc bẹ và tẽ hạt ngôHệ ...

Động cơ:  Diezen 12 or 15

Năng suất:5-8 Tấn/h

Buồng Đập: 320 810 mm

Công dụng: bóc bẹ và tẽ hạt ngô

Hệ thống di chuyển :di chuyển trên 3 bánh hơi và hệ thống không tự  đẩy   

Nguồn: www.vinacomm.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan: