Máy tách hạt ngô KS5TY-26
Người đăng tin: Test Ngày đăng tin: 09/01/2017 Lượt xem: 1374

Kích thước miệng máy(mm): 260 Sản lượng(Kg/h): 1000 Tốc độ quay(vòng/phút): 1000 ...

  • Kích thước miệng máy(mm): 260
  • Sản lượng(Kg/h): 1000
  • Tốc độ quay(vòng/phút): 1000

Nguồn: www.vinacomm.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN