Trống tách hạt lép TG-2A
Người đăng tin: Test Ngày đăng tin: 09/01/2017 Lượt xem: 1353

KIỂU NĂNG SUẤT ĐẦU VÀO Tấn/giờ ...

KIỂU

NĂNG SUẤT ĐẦU VÀO

Tấn/giờ

ĐỘNG LỰC

HP

RPM

TRỌNG LƯỢNG

Kg

KÍCH THƯỚC MÁY

D          R          C

mmTG-2A

2

0.5

78

200

2520 x 720 x 1210

 

Nguồn: www.vinacomm.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN