Máy xạc cỏ cầm tay VNC-2017
Người đăng tin: Test Ngày đăng tin: 09/01/2017 Lượt xem: 1370

Model 0.81KWDisplacement: 30.5cc  Bình nhiên liệu: 1.2L     Trọng lượng: 17kg  ...

Model 0.81KW

Displacement: 30.5cc  

Bình nhiên liệu: 1.2L     

Trọng lượng: 17kg             

Tốc độ làm việc: 4km / h

Làm đất sâu (3-4) CM

Chiều rộng bánh xe cuốc: 15cm

Nguồn: www.vinacomm.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN