Máy gặt lúa ISEKI HC-80P
Người đăng tin: Test Ngày đăng tin: 09/01/2017 Lượt xem: 1402

 

HC-80P hình 1

 

HC-80P hình 2

Nguồn: www.vinacomm.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN