Máy gặt đập liên hợp Yanmar GC 695
Người đăng tin: Test Ngày đăng tin: 09/01/2017 Lượt xem: 1439

Máy gặt đập liên hợp YanmarGC 695 Công suất 95 HP Hàm cắt 2M Xe đời mới của Yanmar

Máy gặt đập liên hợp YanmarGC 695
Công suất 95 HP
Hàm cắt 2M
Xe đời mới của Yanmar

Nguồn: www.vinacomm.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN