Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thiết bị phát triển nghề thủ công mỹ nghệ các sản phẩm gạch, gốm, sứ, thuỷ tinh
Người đăng tin: Test Ngày đăng tin: 31/08/2015 Lượt xem: 1049

Trung tâm hỗ trợ KHCN doanh nghiệp vừa và nhỏ; Nguyễn Văn Thanh. - 2003.

Tóm tắt: Đánh giá hiện trạng công nghệ và thiết bị sản xuất gạch, gốm, sứ, thuỷ tinh ở Việt Nam. Nêu một số vấn đề liên quan đến công nghệ và thiết bị phát triển nghề thủ công mỹ nghệ các sản phẩm trên. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thiết bị phát triển nghề thủ công mỹ nghệ các sản phẩm trên. Đưa ra một số kết luận và kiến nghị đánh giá về KH&CN, về hiệu quả KT-XH cũng như những khó khăn, thuận lợi và hướng phát triển sau này

Nguồn: Kết quả nghiên cứu cấp Quốc gia - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 6 7 5 6 1 7

Nội dung HTML Nội dung HTML