Nghiên cứu chế tạo dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm mới gạch không nung
Người đăng tin: Test Ngày đăng tin: 31/08/2015 Lượt xem: 1054

UBND Đà Nẵng; Nguyễn Phú Hoà.

Tóm tắt: Nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ sản xuất gạch không nung. Nghiên cứu thiết kế thiết bị cần thiết và thông số kỹ thuật cho việc sản xuất gạch không nung. Sản xuất thử nghiệm và đánh giá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Chế tạo các mẫu dáng sản phẩm gạch không nung và đưa ra các khả năng ứng dụng của nó phục vụ cho việc xây dựng.

Nguồn: Kết quả nghiên cứu cấp Quốc gia - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 7 0 8 7 7 9

Nội dung HTML Nội dung HTML