QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC LOẠI NẤM ĂN - NẤM DƯỢC LIỆU TRÊN RƠM RẠ, MÙN CƯA, BÃ MÍA
Người đăng tin: Test Ngày đăng tin: 29/07/2014 Lượt xem: 4339

Mô tả quy trình CN/TB: Các loại nguyên liệu: ủ lên men, hấp khử trùng-cấy giống nấm, nuôi sợi nấm- chăm sóc, thu hái, chế biến

Mô tả quy trình CN/TB: Các loại nguyên liệu: ủ lên men, hấp khử trùng-cấy giống nấm, nuôi sợi nấm- chăm sóc, thu hái, chế biến
Đối tượng sử dụng dịch vụ:Các địa phương có nhiều nguyên liệu rơm rạ, mùn cưa, bã mía
Hình thức cung cấp: Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp tại địa chỉ của khách hàng
Đơn vị chào bán: Trung tâm Công nghệ Sinh học

Liên hệ: Techmart Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 9 9 3 8 2 0

Nội dung HTML Nội dung HTML