GIỐNG ĐẬU TƯƠNG HL 07-15
Người đăng tin: Test Ngày đăng tin: 30/06/2014 Lượt xem: 1480

Giống đậu tương HL 07-15 chọn tạo từ tổ hợp lai (HL 203 x HL 92) năm 2005. Đánh giá và tuyển chọn dòng thuần theo phương pháp phả hệ, giống tham gia khảo nghiệm các vùng sinh thái từ 2009 – 2012. Giống được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận sản xuất thử cho vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 333/QĐ-TT-CNN ngày 05/08/2013

 1. Nguồn gốc

Giống đậu tương HL 07-15 chọn tạo từ tổ hợp lai (HL 203 x HL 92) năm 2005. Đánh giá và tuyển chọn dòng thuần theo phương pháp phả hệ, giống tham gia khảo nghiệm các vùng sinh thái từ 2009 – 2012. Giống được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận sản xuất thử cho vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 333/QĐ-TT-CNN ngày 05/08/2013

 1. Đặc điểm chính
 • Thời gian sinh trưởng từ 78 – 85 ngày,
 • Cao cây: 50 – 70 cm, số cành cấp 1: 2,5 - 3,5 cành
 • Tổng số trái/cây: 30 – 50 trái, tỷ lệ trái 3 hạt: 60 – 70%.
 • P 100 hạt: 15 – 16,5 g.
 • Hàm lượng protein: 32%; lipid 21%
 • Hoa trắng, lông tơ trắng xám, vỏ trái khi chín màu vàng nhạt, hạt màu vàng sáng, rốn hạt màu nâu nhạt.
 • Có khả năng chín tập trung, ít tách quả ngoài đồng.
 • Chống chịu tốt với bệnh rỉ sắt và đốm nâu.

Kết quả khảo nghiệm cơ bản năng suất trong vụ Hè Thu và Thu Đông biến động từ 2 – 2,28 tấn/ha, bình quân đạt 2,19 tấn/ha; trong vụ Đông Xuân biến động từ 2,3 – 2,47 tấn/ha, bình quân đạt 2,37 tấn/ha. Năng suất bình quân chung đạt 2,28 tấn/ha, vượt 18% so với đối chứng HL 203 và 47 % so với đối chứng địa phương có ý nghĩa. Kết quả khảo nghiệm sản xuất, năng suất HL 07-15 trong vụ Thu Đông tại Đông Nam bộ và Tây Nguyên biến động từ 2,4 – 2,7 tấn/ha, trong vụ Đông Xuân vùng Đồng bằng sông Cửu Long biến động từ 3 – 3,5 tấn/ha. Giống đậu tương HL 07 – 15 canh tác trên nền đất đỏ bazan, cho năng suất cao nhất ở mật độ trồng 400.000 cây/ha, tương ứng với khoảng cách 50cm x 15cm x 3 cây/hốc.

Giống đậu tương HL 07-15 cho năng suất ổn định và thích nghi rộng trên các  vùng sinh thái Đông Nam bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Giống thích hợp phát triển trong vụ Thu Đông và Đông Xuân tại Đông Nam bộ; vụ Hè Thu tại Tây Nguyên và vụ Đông Xuân và Xuân Hè tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhược điểm: Dễ bị đỗ ngã khi trồng dày với mật độ cao hơn 400.000 cây/ha.

 1. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật:
  http://iasvn.org/chuyen-muc/GIONG-DAU-TUONG-HL-07-15-4031.html
Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

 

BẢN QUYỀN TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Giấy phép: số 396/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 05/5/2020

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3822 860

ttttkhcn@danang.gov.vn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 2 2 0 1 5 8 8

Nội dung HTML Nội dung HTML