GIỐNG ĐẬU TƯƠNG HLĐN 25
Người đăng tin: Test Ngày đăng tin: 30/06/2014 Lượt xem: 1407

Tác giả: Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang,Nguyễn Văn Chương, Hà Hữu Tiến, Nguyễn Văn Mạnh, Đinh Văn Cường, Võ Như Cầm, Nguyễn Hữu Hỷ.

 Tác giả: Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang,Nguyễn Văn Chương, 

Hà Hữu Tiến, Nguyễn Văn Mạnh, Đinh Văn Cường, Võ Như Cầm, Nguyễn Hữu Hỷ.

 1. Nguồn gốc

Giống đậu tương HLĐN 25 được chọn tạo theo phương pháp truyền thống kết hợp với chỉ thị phân tử S35 Langrisat 2, giống được chọn tạo từ tổ hợp lai (Nam Vang x Just 16). Lai tạo từ năm 2002, dựa trên Marker S35 Langrisat 2 hồi giao đến đời BC5 và tự thụ đến BC5F2, khảo nghiệm từ năm 2007 - 2012 tại các vùng trồng chính thuộc Đông Nam bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Giống được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận sản xuất thử cho vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 333/QĐ-TT-CNN ngày 05/08/2013.

 1. Đặc điểm chính
 • Thời gian sinh trưởng: 78 – 87 ngày.
 • Cao cây: 56 – 68 cm, số cành cấp 1: 2 -  3 cành
 • Tổng số trái/cây: 30 – 45 trái, tỷ lệ trái 3 hạt: 42 – 48%.
 • P 100 hạt: 15,7 – 17,5 g.
 • Hàm lượng protein: 33%; lipid 21,4 %
 • Hoa màu tím, lông tơ màu vàng hung, vỏ trái khi chín màu vàng rơm, hạt màu vàng sáng, rốn hạt màu nâu nhạt.
 • Có khả năng chín tập trung, ít tách quả ngoài đồng.
 • Kháng bệnh rỉ sắt, đốm lá vi khuẩn và thối trái.

Kết quả khảo nghiệm cơ bản năng suất trong vụ Hè Thu và Thu Đông biến động từ 1,51 – 2,18 tấn/ha, bình quân 1,95 tấn/ha; trong vụ Đông Xuân biến động từ 2,28 – 2,47 tấn/ha, bình quân đạt 2,35 tấn/ha. Năng suất bình quân chung đạt 2,15 tấn/ha, tương đương với đối chứng HL 203. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, trong vụ Đông Xuân và Xuân Hè, năng suất biến động từ 3,05 – 3,21 tấn/ha, bình quân 3,15 tấn/ha, vượt đối chứng MTĐ 176 19%. Kết quả khảo nghiệm sản xuất qua 3 vùng với quy trình kỹ thuật chuyên biệt năng suất giống HLĐN 25 biến động từ 2,4 – 3,10 tấn, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long cho năng suất cao nhất.

Giống đậu tương HLĐN 25 cho  năng suất cao ổn định và thích nghi trong môi trường thuận lợi thâm canh cao.

 1. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật:
  http://iasvn.org/chuyen-muc/GIONG-DAU-TUONG-HLDN-25-4033.html
Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

BẢN QUYỀN TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Giấy phép: số 396/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 05/5/2020

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3822 860

ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 5 3 6 4 8 5

Nội dung HTML Nội dung HTML