GIỐNG SẮN KM98-5
Người đăng tin: Test Ngày đăng tin: 30/06/2014 Lượt xem: 1497

Trần Công Khanh, Hoàng Kim, Nguyễn Hữu Hỷ và cộng sự

 Trần Công Khanh, Hoàng Kim, Nguyễn Hữu Hỷ và cộng sự

  1. Nguồn gốc giống sắn KM98-5

Giống sắn KM98- 5 được chọn lọc từ tổ hợp lai KM98-1 x Rayong 90 do Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc lai tạo, chọn lọc và giới thiệu. Giống sắn KM98- 5 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép sản xuất thử tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ tại Quyết định số 358 ngày 20 tháng 09 năm 2010.

 2. Những Đặc điểm chính

  • Thời gian thu hoạch hợp lý từ 7-10 tháng sau khi trồng;
  • Năng suất củ tươi trung bình đạt đạt 34,5 tấn/ha, tiềm năng năng suất có thể đạt 50-80 tấn/ha; hàm lượng tinh bột 27,5%-31%; Hàm lượng HCN 163,7 mg/kg vật chất khô;
  • Thân hơi cong ở phần gốc, phân nhánh nhẹ, nhặt mắt, thích hợp với điều kiện sinh thái các tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ và Duyên Hải miền Trung; Dạng củ đồng đều, thịt củ màu trắng, thích hợp với chế biến và thị trường; Nhiễm nhẹ bệnh cháy lá;

3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật: 

http://iasvn.org/chuyen-muc/GIONG-SAN-KM98-5-1147.html

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

BẢN QUYỀN TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Giấy phép: số 396/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 05/5/2020

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3822 860

ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 2 2 0 1 6 3 3

Nội dung HTML Nội dung HTML