GIỐNG ĐIỀU TL2/11
Người đăng tin: Test Ngày đăng tin: 30/06/2014 Lượt xem: 1451

Nguyễn Tăng Tôn và cộng sự

 Nguyễn Tăng Tôn và cộng sự

1. Nguồn gốc

Giống TL2/11 do Viện Khoa học Kỹ thuật Miền Nam chọn lọc từ các giống điều hữu tính nhập từ Thái Lan năm 1996. Giống TL2/11 được công nhận sản xuất thử vùng Đông Nam Bộ năm 2009 theo Quyết định số 191/QĐ-TT-CCN, ngày 17 tháng 6 năm 2009.

2. Những đặc điểm chính

- Lá non màu xanh, phiến lá lớn hình bầu và hơi xoắn; quả non xanh có sọc và khi chín màu đỏ; hạt non màu tím đỏ, khi chín màu xám trắng, vỏ dày;  thấp cây, lá hơi xoắn, phát cành mạnh; tán trung bình và đều.

- Năng suất 2.000-2.500 kg/ha, kích cỡ hạt lớn 130-140 hạt/kg, tỷ lệ nhân 29-32%.

Chi tiết: http://iasvn.org/chuyen-muc/GIONG-DIEU-TL211-652.html

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 9 7 2 3 3 3

Nội dung HTML Nội dung HTML