Máy cấy lúa sáu hàng Kukje RR-600N
Người đăng tin: Test Ngày đăng tin: 09/01/2017 Lượt xem: 1340

MODEL RR600N   Dimension ...

MODEL

RR600N

  Dimension

L×W×H(mm)

2920×2160×1400

  Weight

kg

542

  Engine

Type

Air cooled 4cycle OHV Gasoline Engine

Displacement(cc)

273

Fuel

Gasoine

  Driving

Transmission

Forward 4 (Planting 3)

Reverse

Shifting Method

Automatic Shift

  Planting

Row

6

Shift Up & Down

Hydraulic

Method

Rotary

No. of punch per 3.3m²

75.80.85.90

Depth

14~44(6 step)

Control of Plant Quantity
per each punch

Horizontal shifting(times)

18,20,26
(Lever adjusting by one touch)

Horizonal shifting(mm)

8~17
(Lever adjusting by one touch) 

  Planting Speed

m/sec

0.2~1.24

  Working Capacity

min/10a

12~18

Nguồn: www.vinacomm.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN