THUỐC CAI NGHIỆN MA TÚY
Người đăng tin: Test Ngày đăng tin: 27/01/2015 Lượt xem: 1675

Sáng chế thuộc lĩnh vực bào chế thuốc đông dược. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến thuốc cai nghiện ma túy có nguồn gốc y học cổ truyền dân tộc, có khả năng áp dụng tốt để cai nghiện ma túy trong điều kiện Việt Nam.

Số bằng:         1-0004194

Ngày công bố: 25/05/2004                

Số đơn:           1-2002-00275           

Ngày nộp đơn: 22/03/2002

Chủ bằng:        QUÁCH VĂN TIẾN

Địa chỉ:             32 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Tác giả:            QUÁCH VĂN TIẾN

 

Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập: Sáng chế thuộc lĩnh vực bào chế thuốc đông dược. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến thuốc cai nghiện ma túy có nguồn gốc y học cổ truyền dân tộc, có khả năng áp dụng tốt để cai nghiện ma túy trong điều kiện Việt Nam.

Bản chất kỹ thuật của sáng chế: Sáng chế đề cập đến thuốc cai nghiện ma túy có nguồn gốc y học cổ truyền dân tộc. Thuốc cai nghiện ma túy theo sáng chế được tạo ra trên cơ sở kế thừa và phát triển bài thuốc cai nghiện ma túy gia truyền của lương y Trần Duy Hách. Bài thuốc này trước đây đã từng được lương y Trần Duy Hách áp dụng để cai nghiên ma túy thành công cho nhiều người. Thuốc cai nghiện ma túy theo sáng chế đáp ứng được ba yêu cầu sau: không chứa chất gây nghiện - không chứa chất độc - có tác dụng cai nghiện tốt.

Tóm tắt: Sáng chế đề cập đến thuốc cai nghiện ma túy có nguồn gốc y học cổ truyền. Thuốc cai nghiện theo sáng chế có độ an toàn cao, không chứa chất độc và chất gây nghiện, có hiệu quả tốt trong điều trị cai nghiện ma túy (kể cả cai nghiện amphethamin).

Thuốc cai nghiện theo sáng chế bao gồm thành phần với lượng như sau: 

 

 

Theo Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 9 9 3 6 6 0

Nội dung HTML Nội dung HTML