Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 09/06/2021 Lượt xem: 5

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Ứng dụng giải pháp triển lãm thực tế ảo trong hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng”

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-TTKNST ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Ứng dụng giải pháp triển lãm thực tế ảo trong hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng”;

Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Ứng dụng giải pháp triển lãm thực tế ảo trong hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng”  với thông tin cụ thể như sau:

Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao

a) Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Công ty TNHH Giải pháp chuyển đổi số

b) Người đại diện: (Bà) Nguyễn Thị Hải Nam, Chức vụ: Phó Giám đốc

c) Địa chỉ: Số 63 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

d) Mã số thuế: 0401944541   

đ) Điện thoại: 0935.690369

e) Tài khoản số: 0041000358132 tại Ngân hàng Vietcombank - CN Đà Nẵng

g) Giá trúng thầu: 571.000.000 đồng (Năm trăm bảy mươi mốt triệu đồng)

h) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

i) Thời gian thực hiện hợp đồng: 135 ngày

2. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu: 

Không có.

Nhà thầu có quyền gửi đơn kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu đến Tổ chuyên gia đấu thầu theo địa chỉ quy định trong E-HSMT trước 17 giờ 00 phút ngày 11/6/2021. Việc giải quyết kiến nghị trong đấu thầu được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương XII Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Mục 2 Chương XII Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

BẢN QUYỀN TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Giấy phép: số 396/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 05/5/2020

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3822 860

ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 2 0 3 0 2 3 8

Nội dung HTML Nội dung HTML