Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 09/06/2021 Lượt xem: 8

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Xây dựng Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng”

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-TTKNST ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Xây dựng Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng”;

Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Xây dựng Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng” với thông tin cụ thể như sau:

Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao

a) Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng

b) Người đại diện: Ông Trịnh Công Duy, Chức vụ: Giám đốc

c) Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

d) Mã số thuế: 0400478538-001      

đ) Điện thoại: 0236. 2240741 - Fax: 0236. 2240741

e) Tài khoản số: 56110000002625 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

g) Giá trúng thầu: 365.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi lăm triệu đồng)

h) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

i) Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày

2. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu: 

Không có.

Nhà thầu có quyền gửi đơn kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu đến Tổ chuyên gia đấu thầu theo địa chỉ quy định trong E-HSMT trước 17 giờ 00 phút ngày 11/6/2021. Việc giải quyết kiến nghị trong đấu thầu được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương XII Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Mục 2 Chương XII Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

BẢN QUYỀN TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Giấy phép: số 396/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 05/5/2020

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3822 860

ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 2 0 3 0 3 9 5

Nội dung HTML Nội dung HTML