Thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021
Người đăng tin: Lời Ngày đăng tin: 26/05/2021 Lượt xem: 11

Ngày 25/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 04/KH-SKHCN về việc Tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021 và Thể lệ Cuộc thi gửi các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố và các đơn vị có liên quan.

 

Ngày 02/3/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 239/SKHCN-QLCN về việc điều chỉnh kế hoạch Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021; trong đó thời gian tiếp nhận các hồ sơ dự thi từ 25/5/2021 đến ngày 05/6/2021.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ảnh hưởng trực tiếp tới việc học tập, hoàn thiện các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên và công tác tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố; theo kiến nghị của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021; Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 614/SKHCN-QLCN ngày 17/5/2021 về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi như sau:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi: từ ngày 25/5/2021 đến ngày 30/6/2021. (Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi có thể tiếp tục điều chỉnh căn cứ theo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng).

Mốc thời gian tổ chức các nội dung khác của Cuộc thi sẽ được điều chỉnh và thông báo tới các đơn vị sau khi kết thúc tiếp nhận hồ sơ dự thi. 

Chi tiết nội dung Công văn 614/SKHCN-QLCN xem tại đây.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để Ban Giám hiệu, thầy/cô giáo và sinh viên các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các đơn vị có liên quan được biết.

Trích nguồn: Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

BẢN QUYỀN TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Giấy phép: số 396/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 05/5/2020

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3822 860

ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 2 0 3 0 3 9 0

Nội dung HTML Nội dung HTML