Hoạt động xét sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng năm 2020
Người đăng tin: Dung Ngày đăng tin: 09/02/2021 Lượt xem: 3

Năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 03 Hội đồng tư vấn chuyên ngành để đánh giá đối với 47 sáng kiến đề nghị xét công nhận có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố.

Tác giả sáng kiến trình bày nội dung sáng kiến với Hội đồng tư vấn chuyên ngành đợt 1 (ngày 14/12/2020).

Nghị định 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành về Điều lệ Sáng kiến ra đời từ năm 2012. Tuy nhiên, phải đến khi UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng thì phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của thành phố mới thực sự được quan tâm, chú trọng. Nhiều sáng kiến được thành phố công nhận đã được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, đem lại giá trị kinh tế và hiệu quả hoạt động cho đơn vị thực hiện, cũng như góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 03 Hội đồng tư vấn chuyên ngành để đánh giá đối với 47 sáng kiến đề nghị xét công nhận có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố. Thành viên Hội đồng là các chuyên gia có chuyên môn hoặc kinh nghiệm phù hợp với nội dung sáng kiến được đánh giá, đại diện cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng sáng kiến và đại diện Liên đoàn Lao động thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố.

Tác giả sáng kiến trình bày nội dung sáng kiến với Hội đồng tư vấn chuyên ngành đợt 2 (ngày 13/01/2021).

Trên cơ sở kết quả họp Hội đồng tư vấn chuyên ngành xét đợt 1 và đợt 2, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 5247/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 và Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 công nhận tổng cộng 18 sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố. Cụ thể: 

- Lĩnh vực Tư pháp: các sáng kiến "Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định quy định tiêu chí xét hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố"; "Quy chế phối hợp liên ngành về việc cung cấp thông tin phong tỏa, kê biên, tạm dừng giao dịch và hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung phong tỏa, kê biên, chấm dứt, tạm dừng giao dịch đối với tài sản trong các vụ án và tài sản bảo đảm thi hành án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"; 'Đề xuất phương án nâng cao hiệu quả công tác pháp chế; tăng cường công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"

- Lĩnh vực cải cách hành chính: các sáng kiến "Giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc rà soát, ban hành các biểu mẫu ngoài danh mục thủ tục hành chính tại UBND phường, xã: thí điểm tổ chức trên địa bàn quận Liên Chiểu"; "Ứng dụng mã QR Code vào công tác khảo sát mức độ hài lòng đối với dịch vụ công tại phường Hòa Cường Bắc"

- Lĩnh vực giáo dục: các sáng kiến "Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng"; "Những giải pháp “Tạo không gian thú vị, hữu ích, thu hút học sinh đến sinh hoạt, vui chơi, khám phá sáng tạo trong giờ ra chơi”";  "Vận dụng mô hình dạy học STEM thông qua tổ chức hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động trải nghiệm cho học sinh THPT phù hợp với thực tiễn địa phương ở thành phố Đà Nẵng"; "Bộ đồ dùng đồ chơi phát triển trí tuệ - thể chất cho trẻ mầm non"; "Nâng cao hiệu quả, năng lực quản lý, điều hành của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang thông qua xây dựng Hệ thống thông tin điện tử liên kết thông minh Portal Education"

- Lĩnh vực y tế: các sáng kiến "Ứng dụng công nghệ thông tin nhận diện bệnh nhân trong việc cấp phát thuốc tại các Khoa Lâm sàng Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng"; "Thiết kế hệ thống quản lý dữ liệu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 trên nền tảng Google drive của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng"; "Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật sử dụng xe đạp tập bằng monitor trên bệnh nhân liệt chi dưới tại Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng 2019"; "Thiết lập Quy trình báo động đỏ đột quỵ ngoại viện"

- Các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật: "Giải pháp hỗ trợ kiểm tra khí thải của động cơ Diesel trong công tác đăng kiểm xe cơ giới"; "Nâng cao năng lực chữa cháy tại chỗ bằng xe chữa cháy mini và Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ động trên địa bàn phường Nam Dương" 

- Lĩnh vực khác: "Giải pháp phát triển thể thao biển tại thành phố Đà Nẵng"; "Ứng dụng web đọc sách điện tử để phát triển thư viện điện tử phục vụ người dân trong việc đọc sách số, sách điện tử"

Hội đồng tư vấn chuyên ngành đợt 3 đã họp vào ngày 29/01/2021 xét đối với các sáng kiến trong các lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý nhà nước về môi trường,... Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Tờ trình trình Chủ tịch UBND thành phố công nhận đối với các sáng kiến đủ điều kiện công nhận sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng, đối với thành phố.

Nhìn chung, hoạt động sáng kiến năm 2020 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, ghi nhận sự đầu tư của tác giả, đồng tác giả trong việc tạo ra các sáng kiến thực sự mới và đã thực sự đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội đối với thành phố Đà Nẵng. Trong thời gian tới, để hoạt động sáng kiến phát triển mạnh mẽ hơn cả về chất và lượng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể phải hỗ trợ nhiều hơn nữa để thúc đẩy các phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, khuyến khích nhân rộng và gia tăng sự kết nối để những sáng kiến vì cộng đồng có tính ứng dụng cao sẽ sớm được triển khai rộng khắp và mang lại hiệu quả cho xã hội./. 

TRẦN THỊ ANH THƯ

(Nguồn: Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng - Ngày đưa tin: 04/02/2021)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

BẢN QUYỀN TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Giấy phép: số 396/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 05/5/2020

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3822 860

ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 9 3 5 8 6 1

Nội dung HTML Nội dung HTML