Hiệu quả từ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý trật tự đô thị tại Hà Nội
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 29/10/2019 Lượt xem: 1

Dựa trên những lợi thế của sự phát triển công nghệ thông tin, một số quận trên địa bàn Hà Nội đã đưa những ứng dụng trên điện thoại thông minh vào hoạt động quản lý, điều hành. Từ đó, đạt được nhiều hiệu quả thiết thực.

Xem đoạn phóng sự http://laodongthudo.vn/hieu-qua-tu-viec-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-vao-quan-ly-trat-tu-do-thi-98271.html

LÊ THẮM

(Theo: Trang thông tin điện tử Báo Lao động Thủ đô – Ngày đưa tin: 21/10/2019 )

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 0 8 4 5 1 1

Nội dung HTML Nội dung HTML