Thực trạng và phương hướng đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Cao Bằng
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 22/10/2019 Lượt xem: 2

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển của mỗi một quốc gia nói chung và mỗi một địa phương nói riêng vì khởi nghiệp ĐMST chính là khởi nghiệp từ những ý tưởng mới, những mô hình mới, những kết quả khoa học và công nghệ (KH&CN) mới, sau đó nhanh chóng phát triển thành doanh nghiệp để cạnh tranh toàn cầu và được đầu tư nhanh chóng.

Cao Bằng hiện có 1.134 doanh nghiệp đang hoạt động.

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025” do Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18-5-2016 đã tạo ra phong trào khởi nghiệp trong cả nước với sự vào cuộc của hầu hết các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Ở Cao Bằng, chính quyền địa phương đã xúc tiến hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện, đặc thù riêng biệt, qua đó, đã tạo nên một khí thế khởi nghiệp trong mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhóm cá nhân, trên nhiều lĩnh vực; đồng thời quan tâm cử công chức phụ trách công tác khởi nghiệp ở các sở, ngành tham dự các khoá đào tạo do các bộ, ngành và đặc biệt là Bộ KH&CN tổ chức để nâng cao năng lực và khả năng tổ chức thực hiện công tác khởi nghiệp ĐMST tại địa phương.

UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Sở KH&CN phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cập nhật trực tuyến thông tin về các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại địa phương vào Hệ thống thông tin quản lý, phân tích cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin khởi nghiệp ĐMST (ISEV) và truy cập trang thông tin điện tử: https://isev.vn/admin để thực hiện theo hướng dẫn sử dụng và cập nhật thông tin.

Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp được chú trọng thông qua việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chương trình số 07-CTr/TU ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã giai đoạn 2016-2020; thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Tỉnh đã công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2018; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2019; chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức gặp gỡ và đối thoại doanh nghiệp theo từng nhóm doanh nghiệp và chủ đề; thành lập Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Tổ Công tác hỗ trợ doanh nghiệp liên tiếp tổ chức 03 cuộc làm việc trong tháng 5/2019 để tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, chính quyền địa phương và 16 sở, ngành đã tổ chức cuộc gặp gỡ, đối thoại chuyên đề với với sự tham gia của trên 160 doanh nghiệp, HTX và các nhà đầu tư, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố Cao Bằng; nhận và trả lời 72 kiến nghị, đề xuất; ngày 06/6/2019, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị gặp mặt với các doanh nghiệp, HTX và các nhà đầu tư; số lượng doanh nghiệp thành lập mới được 75 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký trên 874,075 tỷ đồng, tăng 17,65% so với cùng kỳ, lũy kế đến hết tháng 6/2019 có 1.492 doanh nghiệp, trong đó có 1.134 doanh nghiệp đang hoạt động, số vốn đăng ký là 18.059 tỷ đồng; cấp đăng ký hoạt động cho 03 chi nhánh, 06 địa điểm kinh doanh, 01 văn phòng đại diện. Thành lập mới 06 hợp tác xã, tăng 50% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký 18 tỷ đồng, cấp chứng nhận 14 dự án đầu tư với tổng vốn 2.230 tỷ đồng; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 09 dự án.

Trong tháng 8/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam, Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng tổ chức tập huấn kỹ năng khởi sự kinh doanh cho 40 hội viên phụ nữ là những cá nhân có ý tưởng kinh doanh, đang kinh doanh thuộc 13 huyện, Thành phố. Qua tập huấn, các học viên được truyền đạt những kỹ năng về khởi sự kinh doanh và tầm quan trọng của khởi sự kinh doanh; chân dung người khởi nghiệp; giới thiệu 7 bước về khởi sự kinh doanh; xác định vấn đề và nghiên cứu thị trường; phát triển sản phẩm, dịch vụ; lập sơ đồ chiến lược; giới thiệu sơ đồ chiến lược cho khởi nghiệp tinh gọn; tài chính cho khởi nghiệp; xây dựng đội nhóm cho khởi nghiệp; thuyết trình khởi nghiệp...; giao lưu, học tập kinh nghiệm với những nữ doanh nhân thành đạt trên địa bàn tỉnh, qua đó từng bước thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong đầu tư, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay, tình hình tạm ngừng hoạt động và giải thể doanh nghiệp, hợp tác xã có xu hướng tăng, cụ thể: có 34 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 324 doanh nghiệp đang bị khóa sổ; 79 hợp tác xã ngừng hoạt động. Phần lớn các doanh nghiệp của Cao Bằng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên chưa có các hoạt động gắn kết, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST và hầu hết các doanh nghiệp mới được thành lập của tỉnh đều phát triển sản xuất kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật và dịch vụ chứ chưa thật sự là các khởi nghiệp ĐMST.

Để phát huy được tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong việc phát triển và đẩy mạnh hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, trong thời gian tới, tỉnh Cao Bằng xác định sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh, thường xuyên thực hiện đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp bằng nhiều hình thức, kịp thời nắm bắt khó khăn vướng mắc để tập trung tháo gỡ cho doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu, xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể khẳng định thương hiệu, chất lượng sản phẩm,... giúp doanh nghiệp và các nhóm cá nhân có thêm nhiều cơ hội phát triển, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hai là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp.

Ba là: Tổ chức các hội thảo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức trong thanh thiếu niên, cộng đồng sinh viên và doanh nghiệp trẻ có thái độ đúng đắn về khởi nghiệp; có tinh thần, động lực khởi nghiệp; có kiến thức, kỹ năng, công cụ khởi nghiệp.

Bốn là: Tổ chức đào tạo, tập huấn về áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, sở hữu trí tuệ, tiết kiệm năng lượng; biểu dương các tấm gương điển hình về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Năm là: Tổ chức các khóa đào tạo về khởi sự doanh nghiệp, tập huấn, hướng dẫn thực hiện các chính sách pháp luật mới cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Sáu là: Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xây dựng các không gian làm việc chung, cơ sở hạ tầng phục vụ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Bảy là: Xây dựng mạng lưới liên kết gồm các đơn vị đào tạo, các đơn vị tư vấn, cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, quỹ hỗ trợ và đầu tư, chính quyền địa phương... để hỗ trợ kịp thời cho các chương trình, dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tám là: Thực hiện có hiệu quả hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Cao Bằng, thực hiện tốt kết nối giữa 4 nhà (nhà nước - nhà khoa học – doanh nghiệp và nông dân).

NGUYỆT QUẾ

((Theo: Trang thông tin điện tử tổng hợp Khoa học và Công nghệ Cao Bằng.  Nguồn Link: http://khcncaobang.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Khoa-hoc-cong-nghe/Thuc-trang-va-phuong-huong-day-manh-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-tai-Cao-Bang-2728)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

BẢN QUYỀN TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Giấy phép: số 396/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 05/5/2020

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3822 860

ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 6 0 1 5 1 1

Nội dung HTML Nội dung HTML