Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố đến năm 2025
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 25/09/2019 Lượt xem: 5

Thực hiện Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố đến năm 2025,

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu lãnh đạo các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc Sở thực hiện các nội dung sau đây:

1. Các phòng, đơn vị quán triệt và thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, lao động nghiêm túc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại cơ quan làm việc, đồng thời gương mẫu thực hiện tại gia đình và tuyên truyền, vận động, hướng dẫn mọi người dân cùng hưởng ứng thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt (file mềm tài liệu hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được gửi đến tất cả công chức, viên chức, lao động qua web điều hành).

2. Cán bộ, công chức, lao động tại Cơ quan Văn phòng Sở thực hiện nghiêm túc phân loại chất thải rắn sinh hoạt, tạo thuận lợi cho Ban Quản lý tòa nhà Trung tâm Hành chính thu gom, xử lý.

3. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa sử dụng các loại sản phẩm nhựa, nilon, cao su, xốp dùng một lần, thực hiện tốt Phong trào “Chống rác thải nhựa”, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo nội dung đã cam kết.

Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện nghiêm túc./.

Tài liệu: Hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025

(Nguồn: Công văn Số 1065/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc yêu cầu thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

BẢN QUYỀN TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Giấy phép: số 396/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 05/5/2020

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3822 860

ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 5 9 4 4 4 0

Nội dung HTML Nội dung HTML