Đối thoại trực tuyến " Chính sách khoa học và công nghệ -Hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng"
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 16/05/2019 Lượt xem: 3

Đối thoại trực tuyến " Chính sách khoa học và công nghệ -Hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng"

https://www.facebook.com/congthongtindientutpdanang/videos/1082383501950484/

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 9 9 3 6 8 3

Nội dung HTML Nội dung HTML