Điều chỉnh cơ cấu và giải thưởng cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” cấp thành phố Đà Nẵng vào các năm 2018, 2019, 2020
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 04/04/2019 Lượt xem: 2

Nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí dự thi cấp Thành phố và Trung ương theo Kế hoạch số 21-KH/BDVTU, ngày 22-11-207 của Ban Dân vận Thành ủy về tổ chức Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020; sau khi thống nhất ý kiến với Ban Tổ chức cuộc thi, Ban Dân vận Thành ủy điều chỉnh thời gian nhận bài dự thi, cơ cấu giải ([1]) và về mức tiền thưởng kèm Giải thưởng Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” cấp thành phố như sau:

1. Về thời gian nhận bài dự thi

Để chủ động trong việc chấm, xét trao giải cuộc thi báo chí gắn với tổ chức hội nghị tổng kết, tuyên gương các điển hình “Dân vận khéo” được tổ chức hàng năm cũng như gửi tác phẩm đạt chất lượng cao dự thi cấp Trung ương; Ban Dân vận Thành ủy thông báo điều chỉnh lại thời gian tiếp nhận bài dự thi (được quy định tại điểm a, khoản 3, điều 12 của Thể lệ cuộc thi về nội dung Hồ sơ dự giải) như sau:

- Nhận bài dự thi của năm 2018: Các tác phẩm được công bố từ ngày 01/12/2017 đến 20/8/2018.

- Nhận bài dự thi của năm 2019: Các tác phẩm được công bố từ ngày 21/8/2018 đến 20/8/2019.

- Nhận bài dự thi của năm 2020: Các tác phẩm được công bố từ ngày 21/8/2019 đến 31/8/2020.

(Ngày kết thúc nhận bài hằng năm được căn cứ theo dấu Bưu điện).

2. Về tiêu chí xét trao giải:

Tiếp tục được thực hiện theo các quy định tại Điều 5 của Thể lệ Cuộc thi được ban hành theo Kế hoạch số 21-KH/BDVTU.

3. Về điều chỉnh cơ cấu giải

- Về tác phẩm báo chí có: 02 giải A; 03 giải B; 05 giải C và 07 giải khuyến khích.

- Về tập thể: 04 giải đồng hạng xuất sắc cho các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện cuộc thi.

 4. Về mức thưởng cho mỗi giải

+ Giải A: 15.000.000 đồng; Giải B: 12.000.000 đồng; Giải C: 8.000.000 đồng; Giải khuyến khích 5.000.000 đồng.

+ Giải đồng xuất sắc cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong tham gia, hưởng ứng cuộc thi: 5.000.000 đồng.

+ Gương tập thể hoặc cá nhân điển hình được khen thưởng tại Đêm Gala 5.000.000 đồng.

5. Tổ chức xét, công bố và trao Giải

- Trước mắt, năm 2018, Ban Tổ chức sẽ chọn 10 tác phẩm có chất lượng cao vào vòng sơ khảo và trao thưởng với mức 3.500.000đ (Ba triệu năm trăm nghìn đồng) cho mỗi tác phẩm.

 - Các năm 2019, 2020, tùy tình hình thực tế, Ban Tổ chức sẽ thông báo cụ thể về việc chọn số lượng tác phẩm cho vòng sơ khảo; đồng thời tổ chức vòng chung khảo vào năm 2020 để các đơn vị, địa phương theo dõi, phối hợp thực hiện.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI


([1]) Đã được quy định tại Thể lệ Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020 Ban hành kèm theo Kế hoạch số 21- KH/BDVTU, ngày 22-11-2017 của Ban Dân vận Thành ủy.

(Theo: Trang điện tử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng – Ngày đưa tin: 21/8/2018)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

BẢN QUYỀN TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Giấy phép: số 396/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 05/5/2020

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3822 860

ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 2 2 6 1 9 1 1

Nội dung HTML Nội dung HTML