CUỘC THI BÁO CHÍ VIẾT VỀ NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 04/10/2018 Lượt xem: 4

“Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam và các cơ quan tổ chức thực hiện hàng năm từ năm 2017 và tổng kết vào năm 2020.

Tiếp nối thành công của cuộc thi trong năm 2017, năm nay cuộc thi tiếp tục được tổ chức góp phần thúc đẩy phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Lễ phát động Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020

Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên cổng thông tin nongthonmoi.gov.vn, trang fanpage “Nông thôn mới Trung ương” hoặc xem tại đây.

Tác phẩm dự thi trong năm 2018 là tác phẩm được đăng, phát trên báo chí tính từ ngày 21/10/2017 đến ngày 20/10/2018. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tác phẩm dự thi ngoài gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả có thể gửi qua thư điện tử nongthonmoi@mard.gov.vn. Thông tin chi tiết xem tại đây.

Thông tin liên hệ: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương ( cơ quan thường trực), địa chỉ: Nhà B9 - số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; email: ntm.htqt@gmail.com – ĐT: 024.3843.8802

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 9 7 3 5 9

Nội dung HTML Nội dung HTML