PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM – OCOP
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 03/10/2018 Lượt xem: 3

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (Chương trình OCOP) và ý kiến chỉ đạo của thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tăng cường công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về Chương trình OCOP; Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phát động cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm – OCOP.

Sáng tác biểu trưng về Chương trình OCOP nhằm xây dựng hình ảnh nhận dạng, sử dụng trong công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về Chương trình, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và các hoạt động khác liên quan đến Chương trình; Biểu trưng về Chương trình OCOP được sử dụng rộng rãi thông qua các công cụ truyền thông nhằm giúp nhận dạng và phản ánh kết quả các hoạt động thực hiện Chương trình OCOP, góp phần động viên mạng mẽ phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thông, phát triển sản phẩm OCOP; Đồng thời, Biểu trưng Chương trình OCOP còn được sử dụng trong công tác đánh giá, xét hạng và công nhận, dán nhãn cho sản phẩm OCOP trên phạm vi cả nước.

  • Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31/10/2018 (tính theo dấu bưu chính)
  • Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, nhà B9, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện, tác giả có thể gửi qua thư điện tử để kịp thời đăng trên website của cuộc thi tại địa chỉ email: ocopvietnam@gmail.com.

Thông tin liên hệ: Phòng quản lý Chương trình Mỗi xã một sản phẩm – OCOP, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. ĐT: 024-38438617, Fax: 024-37343597, email: ocopvietnam@gmail.com.

Thông tin chi tiết tại: /documents/11027/35201/Cong-van-638-TB-VPDP-OCOP.pdf/f94c3879-989d-45ab-ad1f-234d470bd91d

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 9 7 3 4 6

Nội dung HTML Nội dung HTML