Thông báo về việc xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 26/09/2018 Lượt xem: 90

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018 đến công dân được biết và đăng ký, thực hiện theo nội dung thông báo

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018 đến công dân được biết và đăng ký, thực hiện theo nội dung thông báo (Thông báo số 68/TB-SKHCN ngày 26/9/20118 kèm theo).

Các biểu mẫu kèm theo:

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển.

- Mẫu Sơ yếu lý lịch.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Tags Tags

Tags

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 8 7 4 9 8

Nội dung HTML Nội dung HTML