THÔNG BÁO Về việc tham gia Diễn đàn “Khoa học công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai”
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 21/09/2018 Lượt xem: 11

THÔNG BÁO
Về việc tham gia Diễn đàn
“Khoa học công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai”  

Ngày 07 tháng 9 năm 2018, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có văn bản số 1876/VHL-ƯDTKCN về việc thông báo lần 1 Kế hoạch tổ chức Diễn đàn khoa học với chủ đề “Khoa học công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai tại Việt Nam”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2470/VP-KGVX ngày 14 tháng 9 năm 2018 về việc tham gia Diễn đàn “Khoa học công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai tại Việt Nam”, Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo kế hoạch tổ chức diễn đàn đến các nhà khoa học, nhà quản lý và cán bộ xem xét đăng ký tham gia viết tham luận và tham dự Diễn đàn (gửi kèm văn bản số 1876/VHL-ƯDTKCN ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Theo nội dung Kế hoạch của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký trực tiếp với Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 9 7 2 9 4

Nội dung HTML Nội dung HTML